YL ve Doktora çalışmaları

Danışman  

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÖZTÜRK

Öğrenci       

Bülent AYHAN

Program   

Doktora

Çalışmanın Konusu 

Adana İklimi Koşullarında Güneş Enerjisiyle Sera Isıtma Amacıyla Vakum Borulu Toplaçların Kullanılması Üzerine Bir Araştırma

Çalışma kapsamında, gündüz döneminde vakum borulu toplaçlar aracılığıyla elde edilen ısıl güç, duyulur ısı şeklinde suda depolanmış ve gece döneminde sera iç ortam sıcaklığını 12 ℃’da sabit tutabilmek için kullanılmıştır. Ayrıca sera iç ortamında kullanılan ısı değiştiricilerde hem su hem de %5 oranında Al2O3 nanoakışkanı kullanılarak enerji ve ekserji verimlerinin karşılaştırması yapılmıştır. Sera ısı gereksiniminin karşılanma oranı su kullanılması durumunda ortalama %38,45, nanoakışkan kullanılması durumunda ortalama %44,36 olarak belirlenmiştir. Isıtma yapılan gece dönemlerindeki belirtilen sürelerde, ısıl güç/ekserji oranı ortalama %9,86 iken, sıcak nanokışkan kullanılan dönemde ortalama %10,69 olarak belirlenmiştir.Isıtma yapılan serada hıyar veriminin, ısıtma yapılmayan kontrol serasına kıyasla yaklaşık %35 daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Sera ısıtmak için günlük toplam enerji, yakıt ve emisyon kazanımları yaklaşık %40 olarak belirtilmiş olup, su ile ısıtma durumunda, doğal gaz tasarrufuna ilişkin geri ödeme süresi 5,84 yıl, kömür tasarrufuna ilişkin geri ödeme süresi 4,47 yıl olarak hesaplanmıştır.