Hedef ve Stratejiler

TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HEDEFLERİ VE STRATEJİLERİ

Bölümümüz Tarım Makinaları Kürsüsü olarak 1970 yılında kurulmuştur. Bölümümüzdeki çalışmaların temel amacı;

    Tarımsal Üretim için gerekli olan tarım makinalarının tasarımı, imalatı, seçimi, verimli işletilmesi, sağlıklı ve güvenli kullanılması ve korunması için bilgi üretmek ve yaymak,

    Mevcut tarım makinalarının daha verimli ve konforlu (akıllı makineler, daha fazla hidrolik sistem vb.) kullanımını sağlamak ,

    Ülkemizde olmayan makinaların tasarım ve imalatını gerçekleştirip hizmete sunmak (Bu anlamda bir çok makina bölümümüzde tasarlanarak imal edilmiş ve seri üretime girmesi sağlanmıştır. Mercimek hasat makinaları, çim mekanizasyonuna ilişkin makinalar, fideleme makinaları, narenciye ilaçlama, budama makinaları v.b. makinalar bu anlamda sayılabilir.),
    Diğer ülkelerde olup ülkemizde bulunmayan makinaların örneklerini sağlayarak imalatçı ve üreticilere sunmaktır (Örneğin ülkemizde ve Bölgemizde ilk kez pnömatik ekim makinaları, ilaçlama makinaları, toprak işleme makinaları v.b. birçok modern tarım tekniğine uygun makina bölümüz tarafindan getirtilerek Bölgeye ve Türk Tarımına girmesine öncülük edilmiştir.).


Bu amaçlarla birlikte Bölümümüz, yüksek öğretimde eğitim ögretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu görevlerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda Bölümümüzdeki uzmanlık alanları aşağıdaki gibi sekillenmiştir.

    Enerji Dönüşüm Sistemleri,

    Tarım Traktörleri, Termik Motorlar, Ergonomi,

    Toprak İşleme Makinaları,

    Ekim, Dikim, Gübreleme Makineleri,

    Bitki Koruma Makineleri,

    Hasat ve Harman Makineleri,

    Hasat Sonrası İşlem Teknolojileri,

    Tarım Makinaları İşletmeciliği ve Planlama,

    Hayvansal Üretim Teknolojileri,

    Sera Teknolojileri,
    Mekatronik,

    Hassas Tarım Teknolojileri,

    Bilgisayar Destekli Tasarım.


Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Bölümümüzce hedeflenen yeni araştırma konuları aşağıdaki gibi özetlenebilir;
 

Hassas Tarım: Tarımsal üretim alanında değişken düzeyli girdi uygulaması ile girdi-verim değerlendirmesi ve çevreye duyarlı tarım makinaları uygulamaları,

Mekanizasyonda Ergonomi: Tarımsal mekanizasyonda, verimli, sağlıklı ve güvenli çalışma kosullarının oluşturulması için makina tasarımı ve optimizasyon çalışmaları,

Yeni ilaçlama teknikleri: Düşük çevre riskli ilaçlama teknikleri,

Enerji tasarrufu: Örtü altı yetiştiriciliğinde otomasyon ve enerji tasarrufu çalışmaları,

Kurutma Mekanizasyonu: Tıbbi ve aromatik bitkilerin kurutma mekanizasyonu,

Mekanizasyon Planlaması: Tarımsal işletmeler için en ekonomik makina parklarının belirlenmesi için çalışmalar,

Tarım makinaları imalat sanayi ile ilişkileri ve işbirliğinin geliştirilmesi,
Tarım makinaları konusunda bir akreditasyon merkezi alt yapısının olusturulması.
 
Tarım makinalarında emniyet sistemlerinin geliştirilmesi.
 
Mevcut makinalara akıllı sistemlerin adaptasyonu.
 
Mevcut makinalarda daha fazla hidrolik sistemin kullanılması.
 
Birden çok iş için aynı makinenin kullanılabilirliğini sağlamak.
 
Tarım traktörlerinde yakıt tasarrufu ve emisyon değerlerinin düşürülmesi ile elektronik kontrol sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak.
 
Yeni nesil malzemelerin tarım makinalarında kullanılmasını sağlamak.
 
Bölümümüzün üstlendiği ve bugüne kadar uygulamaya önemli bir katkı olarak yerine getirdiği önemli görevlerden bir diğeri tarım makinaları deneyleridir. Bu görevler için üniversitelerin Tarım Makinaları Bölümleri 1950'li yıllardan beri yetkilendirilmiş ve bu görevler bölümlerimizce başarı ile yürütülmektedir.