Program Eğitim Amaçları

PEA-1: Temel Bilim, Temel Mühendislik ve Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanlarında yeterli bilgi ve beceriye sahip,

PEA-2: Tarım makinaları ve teknolojilerinin tasarımı, imalatı, geliştirilmesi ve işletmeciliği, tarımda enerji kullanımı, akıllı ve sürdürülebilir tarım konularında çağın koşullarına uygun bilgilerle donatılmış,

PEA-3: Araştıran, deney yapabilen, uygulayan, sonuçları yorumlayan ve bunlar için gerekli modern teknik ve araçları kullanan, güncel bilgiye erişen yaşam boyu öğrenme bilincine sahip,

PEA-4: İletişim becerileri gelişmiş, tarımla ilgili çeşitli kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev alabilecek, Tarım makinaları ve Teknolojileri üreten, ithal eden ve pazarlayan özel firmalarca tercih edilen, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanında yetkin Ziraat Mühendisleri yetiştirmek.