Bölüm Başkanının Mesajı

 

 Sevgili Aday Öğrenciler;

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü'nü seçmeniz durumunda 4 yıllık eğitim boyunca aşağıdaki konularda bilgi sahibi olacaksınız,

-Temel tarım bilgisi

-Temel mühendislik konuları

-Tarım traktörleri

-Sulama makina ve ekipmanları

-Tarım iş makinaları ve

-Tarımda enerji kullanımı konularında bilgi sahibi olacaksınız.

Sevgili aday öğrenciler; bilindiği üzere insan yaşamında tarımın yeri son derece önemli olup, günümüzde artık sınırlı alanlarda yapılan tarımsal faaliyetlerle her geçen gün artan dünya nüfusunun gıda, giyinme ve barınma ihtiyacı karşılanmaya çalışılmaktadır. Tarım insanlığın var oluşundan bu yana önemini korumuş olup, hiçbir zaman önemini yitirmeyecektir. Ancak tarımsal işlerin çoğu zor olup, birçok işin de en kısa sürede ve ekonomik olarak tamamlanması gerekmektedir. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü'nü seçmeniz durumunda; tarımsal faaliyetlerin daha kolay, ekonomik ve zamanında gerçekleştirmek için gerekli teknolojileri ya da mevcut teknikler ile sorunlar çözülemiyorsa yeni teknolojiler üretmenin yollarını/mekanizmalarını öğrenebilirsiniz. Bölümümüzde okuyan öğrencilerimizin önemli oranda temel mühendislik dersi almaları nedeniyle sorunların çözümüne yönelik daha hızlı ve sonuç odaklı bilgi ve beceri kazandıkları gözlenmiştir. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz Ziraat Mühendisi ünvanı alarak başta, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Belediyeler, Bankalar, Tarım kredi kuruluşları, Tarım Makinaları imalathaneleri ve Traktör fabrikalarında iş bulabilmektedir. Bölümümüze geldiğinizde teorik ve uygulamalı olarak toplam 240 kredilik dersler alacaksınız. Bu derslerin %30’u uygulamalı olup, tarım makinaları konusunda pratik bilgiler alarak bölümümüzden mezun olacaksınız. Ayrıca öğrencilerimiz 8. dönemde "Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliğinde Uygulamalı Eğitim (TMTUME)" kapsamında işbaşı eğitimi alma imkânına sahiptirler. Öğrenim hayatınız boyunca bölümümüzün yurtdışında bulunan üniversitelerle yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde Erasmus gibi değişim programlarından faydalanarak elde edeceğiniz tecrübeler sayesinde iş hayatınıza atıldığınızda bir adım önde olacaksınız.

 

Sizleri bölümümüze bekliyoruz...

 

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı