Amaç

 

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Lisans Programının amacı; tarım makinaları ve tarıma dayalı teknolojiler alanlarında lisans düzeyinde eğitim ve öğretim yapmak; traktör ve tarım makinalarının tasarımı ve işletmeciliği, tarımda enerji kullanımı konularında çağın koşullarına uygun bilgilerle donatılmış; analitik düşünce yeteneğine sahip, etik sorumluluklarının bilincinde, üretken, katılımcı, toplum refahını geliştirici, verilere dayalı karar alabilen, bilimsel ve tarafsız düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış, dinamik ve atılımcı, ulusal önceliklerimizi göz önünde bulunduran, çevre ve toplum bilincine sahip, tam donanımlı, meslek bilinci kazanmış Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.