Ayrılanlar

Prof. Dr. Alim IŞIK

1984-1997

Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ

1984-2002

Prof. Dr. Faruk ÖZGÜVEN


Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKINCI

1989-1996

Dr. Osman YALDIZ

1982-1992

Öğr. Gör. Yurtsever SOYSAL

1994-2002

Arş. Gör. Tayfun KORUCU

1996-2002

Ar. Gör. Gürkan Alp Kağan GÜRDİL

1994-2004

Öğr. Gör. Muzaffer TEZEL

1980-2000

Uzman Kemal ÜLKER

1975-2001

Ar. Gör. Sarp Korkut SÜMER 1997-

 

Ar. Gör. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN 1995-

 


Ar. Gör. Gülizar GÜMÜŞOĞLU

2002-

Ar. Gör. Selçuk UĞURLUAY

1998-

Ar. Gör. Sevil Nicihan KARAASLAN


Ar. Gör. Cengiz KARACA


Ar. Gör. Ömer EREN


Ar. Gör. İnci DERİCİ


Ar. Gör. M. Murat TURGUT

 


Ar. Gör. Beyza ÖZTÜRK

 

Ar. Gör. Mehmet Emin GÖKDUMAN

Ar. Gör. Melih Yavuz ÇEVİK

Fevzi ŞAHBAZ
Tekniker

Ömer GÖVCE
Teknisyen