Program Yeterlilikleri

 • PY1 Traktör ve tarım makinaları ile tarım teknolojilerinin tasarımına ve imalatına ilişkin bilgilere sahiptir.
 • PY2 Traktör ve tarım makinaları ile tarım teknolojilerinin işletmeciliğine ilişkin bilgilere sahiptir.
 • PY3  Yenilenebilir enerjilerin üretimine ve tarımda kullanımına ilişkin bilgilere sahiptir.
 • PY4 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin tarımda kullanımına ilişkin bilgilere sahiptir.
 • PY5 Alanıyla ilgili mevzuat bilgilerine sahiptir.
 • PY6 Alanıyla ilgili olguları tanımlar ve kavramsallaştırır.
 • PY7 Bilgisayar yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.
 • PY8 Alanı ile ilgili konulardaki sorunları ve bunların çözümüne yönelik önerilerini, sahip olduğu teknik bilgi ve becerilerini çiftçi, imalatçı ve diğer sanayi kuruluşlarıyla yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
 • PY9 Mühendislik yöntem ve araçlarını kullanarak veriler toplar ve bunları yorumlar, bilimsel ve tarafsız olarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, rapor hazırlar, teknik sunuş yapar.
 • PY10  Mühendislik ve tarım  bilgilerini uygulama becerisine sahiptir.
 • PY11 Alanında ulusal ve uluslararası yayınları takip eder ve yayınlar yapar.
 • PY12 Alanı ile ilgili konularda geliştirdiği becerileri ile toplumun özellikle tarımsal çevre konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunur.
 • PY13 Alanıyla ilgili yaşam boyu öğrenme isteğine ve becerisine sahiptir.  
 • PY14 Traktör ve tarım  makinalarının tasarımına yönelik çizim, hesaplama, imalat ve montaj işlemlerinde yetkindir.  
 • PY15 Tarım işletmelerine uygun traktör ve  tarım makinası seçmeye yetkindir. Bu makinaların ayar ve bakımlarını yapar, onları kullanır.  
 • PY16 Enerji kaynaklarının tarımda kullanılmasına ilişkin uygulamaya yönelik projeler yapmaya yetkindir.  
 • PY17 Bilişim teknolojilerinin tarımda kullanılmasına ilişkin uygulamalar yapmaya yetkindir.  
 • PY18 Traktör ve tarım makinaları ile ilgili atölye, laboratuar ve tarla çalışmaları bulgularının güvenilirliğini ölçüp değerlendirmeye ve raporlandırmaya yetkindir.  
 • PY19 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir, alanıyla ilgili yasa, yönetmelik ve yönergelere uygun davranır, kendi konusunda bilirkişilik yapmaya yetkindir.  
 • PY20 İşletmeler için iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmaya yetkindir.  
 • PY21 İşletmeler için enerji verimliliği uzmanı olarak görev yapmaya yetkindir.