Projeler

 

  Proje Tipi Proje Adı
1 TÜBITAK Projesi, 119O602 "Tarla Pülverizatörlerinde Meme Konum Açısının Rüzgâr Hızına Baglı Olarak Anlık Degistirilmesi Ile Ilaç Sürüklenme Potansiyelinin Kontrolü "
2 TÜBİTAK Projesi, 2170351 "Ulusal Kapsamda Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının IoT Teknolojileri İle Yönetim ve İzlenebilirliği"
3 BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-6793 "Görüntü İşleme Tabanlı Bir İlaçlama Robotu Geliştirilmesi"
4 TAGEM-18/AR-GE/44, Toprak Altı Drenaj Boruları İçin Yerli Keçe Sarma ve Rulolama Makinası Tasarımı ve Üretimi"
5 BAP Doktora, FDK-2019-12208, "Yardımcı Hava Akımlı Bahçe Pülverizatörleri İçin Elektrostatik Yüklemeli Bir Püskürtme Sistemi Geliştirmesi"
6 BAP Diğer, FBA-2019-10499 "Pestisit Uygulamalarında İlaç Sürüklenmesini Azaltan Bazı Kimyasal Katkı Maddelerinin Etkinliğinin Saptanması"
7 BAP Y.Lisans, FYL-2018-10339 "Türkiyede Pazarlanan Rüzgar Makinelerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması "
8 AB Destekli Diğer Projeler, TR01-KA202-034059 "Integrated Management of Pesticide and Liable Exposure with Machinery Executing Needed Treatments"
9 BAP Y.Lisans, FYL-2018-11208 "Adana İlinde Açıkta ve Örtüaltı Domates Biber ve Hıyar Üretiminde Entegre Kaynak Kullanımı Üzerine Bir Araştırma"
10 Kalkınma Bakanlığı (DPT), ENR-SR "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sulama Pompalarında Enerji Verimliliğinin Araştırılması"
11 Diğer Projeler, EE-PRO " Market Analysis For Energy Efficiency, Renewable Energy And Water Efficiency Usage In Agriculture"
12 BAP Y.Lisans, FYL-2018-11214 "Adana Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Atölyesi İçin Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TeknoEkonomik Uygulanabilirliği"
13 BAP Y.Lisans, FYL-2018-10753 "Adana İlinde Geleneksel ve Organik Domates Üretiminde Enerji Kullanımının Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma"
14 BAP Diğer, FBA-2018-10730 "Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesindeki Bitkisel Ve Hayvansal Kökenli Biyokütle Atıklardan Elde Edilecek Biyogazdan Elektrik Ve Isı Enerjisi Üretiminin Teknoekonomik Analizi"
15 BAP Doktora, FDK-2018-9853 "Adana İklimi Koşullarında Güneş Enerjisiyle Sera Isıtma Amacıyla Düzlem ve Vakum Borulu Toplaçların Kullanılması Üzerine Bir Araştırma"
16 BAP Doktora, FDK-2017-8706 "Güneş Pili Destekli ve Uzaktan Kontrol Edilebilen Dairesel Hareketli Sulama Sistemi Üzerine Bir Araştırma"
17 Kalkınma Bakanlığı (DPT), ENR-IR "Ilk Örnek Günes Pilli Center Pivot Sulama Sisteminin Kurulumu"
18 Kalkınma Bakanlığı (DPT), EE-ENR "Sulama Kanallarndan Fotovoltaik Elektrik Üretimi Amaciyla Yararlanma"