İletişim

Adres: Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, 01330, Sarıçam-Adana

Telefon: 0 322 338 64 08

Faks: 0 322 338 71 65

E-posta: tarmak@cu.edu.tr