Program Hakkında

 

  • Bölüm bir anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümde; hasat öncesi, hasat ve hasat sonrası işlemlerde kullanılan makinaların yanısıra tarım teknolojileri,  tarımda enerji  ve hassas tarım uygulamalarıyla ilgili eğitim, öğretim ve araştırma, tasarım ve imalat çalışmaları yürütülmektedir. Bölümün amacı nitelikli mühendisler yetiştirerek, araştırma ve uygulama faaliyetlerine imkan sağlayarak bilgi düzeyini yükseltmek  ve konuyla ilgili sorunlara planlı şekilde çözüm arayarak modern tarım ve endüstri kesiminin ihtiyaçlarını karşılamaktır.

 

  • Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü mezunları ilgili kamu kurumlarında; traktörler ve tarım makinaları imalat, pazarlama ve satış sektöründe, mühendislik hizmetlerinde, eğitim ve öğretim kurumlarında, toprak işleme, ekim-dikim ve bakım, bitki koruma, sulama ve hasat-harman,  hasat sonrası  makinalar ve teknolojiler ile ürün işleme teknolojileri, sera konstrüksiyonu, donanımı, tasarımı, imalatı ve otomasyonuyla ilgili kurumlarda, yenilenebilir enerji sistemleri imalat ve işletmeciliği ile hayvancılıkta kullanılan makine ve teknolojilerin  imalat ve işletmeciliği-yönetimi,  iş güvenliği ile enerji verimliliği uzmanlığı gibi çalışma alanlarına sahiptirler.