Çukurova Üniversitesi | Aday Öğrenci | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Hakkımızda Personel Dersler Projeler Dosyalar Galeri Erasmus/Mevlana Deney Raporları İletişim  
 
  Projeler
  Proje Videoları

> Projeler  >  Projeler        

Serada Dalga Boyu Seçici Özellikte Plastik Örtü Kullanarak Domates Üretiminde Kurşuni Küf (Botrytis Cinerea) Ve Bakteriyel Kara Leke Hastalığının (Pseudomonas Tomato) Mücadelesi

Ç.Ü. Ziraat fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğindeki Zeytin Bahçelerinde Güneş Enerjili Damla Sulama Sistemlerinin Tekno-Ekonomik Uygulanabilirliği

Güneş Işınım Enerjisinin Isı Ve Mekanik Enerjiye Dönüşmesi İlkesine Göre Çalışan

Su Pompalama Sistemi Tasarımı

Güneş Enerjisinden Yararlanarak Santrifüj Pompa ile Su Pompalama Üzerine Bir Araştırma

Isı Depolamalı Isı Motoru Prototipi Geliştirilmesi ve Teknik Analizi

Seralarda Güneş Enerjili

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri Üzerine Bir Araştırma

Kızılötesi Işınım ve Güneş Enerjisi ile Papaz Eriği’nin Kurutulması

Farklı Yöntemlerle Kurutulmuş Narenciye Posalarının Süt Sığırlarında ve Buzağılarda Kullanımı

Nar Çekirdeği ve Tanelerinin Kurutulması

Bademde Yüksek Konsantrasyonlarda Ozon Gazı Uygulamasının Plodia İnterpunctella (Hübner) Ve Ephestia Cautella (Walker)’ ya Karşı Etkinliğinin Belirlenmesi

Real-time determination of tree canopy volume and some leaf parameters by a laser scanner

Determination of efficiency of some thermal methods in weed control

Design a tunnel sprayer for spraying vineyard

Determination of weed control efficiency of different hydraulic nozzle arrangements in second crop maize Production

Determination of agitating performance of a hydraulic jet agitator via Turbidimetric method in a 400 L sprayer tank

00152.STZ.2007.011 no’lu SAN-TEZ Projesi: “Prototip Pırasa Hasat Makinası Tasarımı ve İmalatı”.

00345.STZ.2009-1 no’lu SAN-TEZ Projesi: “Aflatoksinli Tarım Ürünlerini Ayırma Makinası Tasarımı”.

00643.STZ.2010-2 no’lu SAN-TEZ Projesi: “Ağaç Altı Otomatik Organik Gübre Dağıtma Makinası Geliştirilmesi”.

0646.STZ.2014 no’lu SAN-TEZ Projesi: “Bitkilerde Kimyasal İlaç Uygulamasını Ortadan Kaldıran Prototip Bir Makinanın Geliştirilmesi”.

0849.STZ.2015 no’lu SAN-TEZ Projesi: “Elektrostatik Yöntemle Yonca Tohumu içinde Bulunan Küsküt Tohumunu Ayırmak İçin Prototip Bir Makine İmalatı ve Geliştirilmesi”. 


Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
 Ziyaretçi sayısı: 2138