Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
PDF Yazdır e-Posta

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

BOTANİK

TMP-101

4 ECTS Kredi

1. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

3 saat/hafta

Uygulama

2 saat/hafta

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Amacı ve Ders İçeriği

Hücre dokusu ve yapısı, hücre çeşitleri, birincil gelişme-meristem ve mitoz, esas kök hücreleri ve dokuları, kökçük ve çimlenme, esas dal, ikincil gelişme; ağaç anatomisi, yapraklar, transpirasyon ve su hareketliliği, Translokasyon-şeker hareketi, mineraller, beslenme, fotosentez, solunum, bitki hormonları, bitki ve bitki benzeri organizmaların sınıflandırılması.

Ders Kitabı

 • Bell, P. R., 1992. Green Plants, Their Origin and Diversity. Oxford University Press.
 • Bell, A. D., 1991. Plant Form, an Illustrated Guide  to Flowering Plant Morphology, Oxford University Press. New York.
 • Bierhorst, D. W. 1971. Morphology of Vascular Plants, The Macmillan Company, Collier-Macmillan Limited, London.

TEMEL FİZİK 1

TMP-103

4 ECTS Kredi

1. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Amacı ve Ders İçeriği

Vektörler; tek boyutta hareket; iki boyutta hareket; hareket kanunları; dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları; iş, güç ve kinetik enerji; potansiyel enerjinin korunumu; doğrusal momentum ve çarpışmalar.

Ders Kitabı

 • F.J. Keller, W.E. Gettys and M.J. Skove. Physics I, McGraww Hill,
 • R.A. Serway, R.J. Beichner. Physics for Scientists and Enginners with modern physics, , Sounders College Publishing

GENEL KİMYA

TMP-105

4 ECTS Kredi

1. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

3 saat/hafta

 

3 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Amacı ve Ders İçeriği

Madde, özellikleri ve ölçümü, Atomlar ve atom kuramı, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal tepkimeler ve eşitlikler, Sulu çözelti tepkimeleri, Çözeltiler, Asitler-bazlar-pH, Gazlar Termokimya, Kimyasal Dengenin ilkeleri.

MATEMATİK 1

TMP-107

4 ECTS Kredi

1. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

3 saat/hafta

Uygulama

2 saat/hafta

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Amacı ve Ders İçeriği

Küme kavramı ve gerçel sayı kümeleri. Eşitsizlik ve mutlak değer. Fonksiyon kavramı ve fonksiyon çeşitleri. Trigonometrik fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Türev kavramı. Türev alma kuralları. Maksimum, minimum ve diferensiyeller. Asimtotlar ve fonksiyonların grafiklerinin çizilmesi. Üstel, logaritmik ve ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri. L’Hospital kuralı. Taylor formülü ve uygulamaları

Ders Kitabı

 • Akdeniz, F., Ünlü, Y., Dönmez, D., 2000, Analize Giriş Cilt 1 ve Cilt 2, Adana

TEKNİK RESİM

TMP-111

4 ECTS Kredi

1. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

3 saat/hafta

Uygulama

2 saat/hafta

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Emin GÜZEL

Dersin Amacı ve Ders İçeriği

Teknik resme giriş, Teknik resmin önemi, Geometrik çizimler, İzdüşümler, Kesit görünüşler, Perspektif, Ölçülendirme ve ölçek, ve Tolerans ve yüzey işleme

Ders Kitabı

 • Teknik Resim-I Güzel, E., İnce, A., Say, M.S., Bozdoğan, A.M., Barut, Z.B., Özcan, M.T., 2008, Baki Kitabevi, Adana.

UYGARLIK TARİHİ ve DEONTOLOJİ

TMP-109

4 ECTS Kredi

1. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Emin GÜZEL

Dersin Amacı ve Ders İçeriği

Bu ders çerçevesinde uygarlığın öznesi insanın ortaya çıkışı, paleotik, neolotik ve lithium dönemleri, bu dönemlerin toplumsallık koşulları, inanç ve normları, toplayıcılık-avcılıktan tarıma geçiş, ilk uygarlıklar(mezapotamya, hint, çin uygarlıkları), Batının kökenleri, Romadan sonra, küresel bir din olarak İslam, Osmanlı imparatorluğu, Rönesans ve reform, küreselleşme ile ilgili tüm konular ders ortamında sunu olarak verilmektedir.Her dönem için o dönemin özgün yapısına bağlı etik değerler ayrıca verilmektedir. Ayrıca 30 kişilik sınıf  beş gruba ayrılarak uygarlığın gelişim süreci içerisinde yer alan uygarlıkların sürece katkıları ve düşünce biçimleri öğrencilere sunulu ödev olarak verilmektedir. İki adet vize yapılmaktadır. Ödev sunusu bir vize yerine geçmektedir.

Ders kitabı:

n  Uygarlık Tarihi-Ivar Lissner-Nokta kitap

n  Uygarlığın Seyir Defteri-Çağlar Tuncay-Arkadaş yayınevi

n  Siyasal Düşünceler Tarihi-Alaeddin Şenel-Bilim ve Sanat Yayınları

http://www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/a.html

n   http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook.

n  html http://history-world.org/

http://www.ancientsites.com/

http://www.bartleby.com/67/

http://www.historyguide.org

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

TMP-102

4 ECTS Kredi

1. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

1 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

2 saat/hafta

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Ahmet İNCE

Dersin Amacı ve Ders İçeriği

Bilgisayarın Tarihçesi, Temel Terimler ve Kavramlar, İşletim Sistemlerine Giriş, Windows İşletim Sisteminde Masaüstü Öğeleri, Windows İşletim Sisteminde Denetim Masası Elemanları, Kelime İşlemciler (Word) ‘ de Dosya, Düzen, Görünüm ve Ekle Menüleri, Kelime İşlemciler (Word)’ de Biçim, Araçlar, Tablo ve Yardım Menüleri, Excel Programında Dosya, Düzen, Görünüm ve Ekle Menüleri, Excel Programında Biçim, Araçlar, Veri ve Yardım Menüleri, Sunu Hazırlama (Power Point) Programında Dosya, Düzen, Görünüm ve Ekle Menüleri, Sunu Hazırlama (Power Point) Programında Biçim, Araçlar, Slayt Gösterisi ve Yardım Menüleri, İnternete Giriş, Web ve Bilgi Tarama Sistemleri.

Ders Kitabı

 • XP, Excel, Word Kullanımı. 1995. Morpa Yayınları.

TEMEL FİZİK 2

TMP-104

4 ECTS Kredi

1. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Amacı ve Dersin İçeriği

Coulomb yasası, elektrik alanı; Gauss yasası; elektriksel potansiyel; sığa ve dielektrikler; elektrik enerjisi, akım ve direnç; DA devreleri; AA devreleri.

Ders Kitabı

 • Fizik II, F.J. Keller, W.E. Gettys, M.J. Skove, McGraww Hill,
 • Fen ve Mühendislik için Fizik II, R.A. Serway, R.J. Beichner, Palme Yayıncılık, Ankara

GENEL EKONOMİ

TMP-106

4 ECTS Kredi

1. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Cavit GÜNGÖR

Dersin Amacı ve Ders İçeriği

Ekonomik sorunlar ve sistemler, temel ekonomik kavramlar, üretim faktörleri, arz ve talep kavramları, piyasa çeşitleri ve fiyat oluşumu, tüketici davranışları, üretim teorisi, bölüşüm teorisi, milli gelir ve istihdam, para ve bankacılık, dış ticaret.

MATEMATİK 2

TMP-108

4 ECTS Kredi

1. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Amacı ve Ders İçeriği

İntegral kavramı. Belirsiz integral formülleri. Kısmi integrasyon ve basit kesirlere ayırma yöntemi ile integral alma. Bazı trigonometrik fonksiyonların integrali. Belirli integral. Belirli integralin temel özellikleri . Belirli integral ile alan hesapları. Dönel cisimlerin hacımlarının hesaplanması. Çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türevler. Maksimum ve minimum problemleri. Matrisler ve determinintlar. Lineer denklem sistemlerinin  Cramer ve ters matris yöntemleri ile çözümü.

Ders Kitabı

 • . Akdeniz, F., Ünlü, Y., Dönmez, D., 2000, Analize Giriş Cilt1 ve Cilt2, Adana

 

TARIMSAL MEKANİZASYON

TMP-110

4 ECTS Kredi

1. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

3 saat/hafta

Uygulama

2 saat/hafta

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Alaettin SABANCI, Emin GÜZEL

Dersin Amacı ve Ders İçeriği

Tarımsal mekanizasyonun genel özellikleri, Tarımsal mekanizasyonda kullanılan enerji kaynakları, motorlarda kullanılan yakıt özellikleri, motor parçaları ve donanımları, çalışma sistemleri, Tarım traktörleri, tarımsal mekanizasyon planlaması, tarımsal mekanizasyonda ergonomik uygulamalar. Toprak işleme Makinaları, Ekim-Dikim gübreleme Makinaları, Sulama Makinaları, Bitki Koruma Makinaları, Hasat-Harman Makinaları, Tohum Temizleme Makinaları ve hayvansal üretimde mekanizasyon.

Ders Kitabı

 • Tezer, E., Sabancı, A., 1987. Tm-256 Tarımsal Mekanizasyon I. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No: 33, 159 S. Adana.
 • Tarım Makineleri II. Öztekin,S., Barut, Z. Bozdoğan, A.M., Bayat, A.,Özcan, M.T., Güzel,E., İnce, A., Yıldız, Y. Nobel Kitabevi. Adana, 2006.

BİTKİ BESLEME ve TOPRAK

TMP-112

4 ECTS Kredi

1. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

3 saat/hafta

Uygulama

2 saat/hafta

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: A. A. TORUN

Dersin Amacı ve İçeriği

Toprak kavramı, toprağın önemi, toprakların ana materyali, mineraller ve kayaçlar, tekstür, ve verimlilik için önemi, kil minerallerinin toprak verimliliği için önemi, toprağın organik maddesi, toprak canlıları, bunların toprak özelliklerine etkisi, toprak yorgunluğu, toprak asitliği, toprak  strüktürü, toprak por sistemleri, toprak suyu, suyun toprakta bağlanma biçimleri, toprakta suyun hareketi, bitkilerin su temini, topraklarda bitki besin elementlerinin bulunma durumu, esaslı bitki besin elementlerinin tanıtımı, toprak ortamındaki formları ve yarayışlılıklarını etkileyen toprak faktörleri, bitkideki fonksiyonları, besin elementlerinin etkin kullanımı, elementlerin bitki dokularındaki noksanlık ve toksizite belirtileri, gübrelerin tanıtımı, uygulama yöntemleri, bitkiye yarayışlılıkları, içerikleri ve yöresel bitkiler için kullanım, miktar ve şekilleri.

Ders Kitabı

 • Toprak Bilgisi  (H. Özbek,  1988)
 • Toprak Bilimi (H. Özbek, Z. Kaya, M. Gök, H. Kaptan, 1993)
 • Bitki Besleme,2002. B.Kacar ve V. Katkat
 • Bitkilerde Mineral Beslenme Bozuklukları, 1998       M. Aktaş ve M. Ateş
 • Mineral Nutrition of Higer Plants,1995. Horst Marschner

 

MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ

4 ECTS Kredi

2. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Amacı ve İçeriği

Vektör analizinin  esasları. Vektör fonksiyonlarının analizi. Matrisler ve determinantlar. Lineer denklem sistemlerinin çözümü. Fourier ve Laplace dönüşümleri. Mühendislikte kısmi diferansiyel denklemlerin uygulamaları. Birinci ve yüksek dereceden diferansiyel denklemler ve mühendislik uygulamaları. İstatistiksel metotlar ve mühendislik uygulamaları.

TARIMSAL SULAMA ve DRENAJ SİSTEMLERİ

4 ECTS Kredi

2. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarımsal Yapılar ve Sulama Öğr. Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Sulamaya giriş. Sulama-bitki toprak ilişkisi, sulama sistem ve yöntemleri,  kaynak araştırması, bir sulama ve drenaj sistemini oluşturan elemanlar, koşullara uygun sulama, sistem ve yönteminin seçimi, tasarım ölçütleri. Belli başlı kültür bitkilerinin sulanma ilkeleri. Ülkemiz koşullarının, sulama yönünden irdelenmesi.

Ders Kitabı

 • Güngör, Y., A.Z.Erözel, O.Yıldırım, 1996. Sulama. A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Ankara.
 • Israelsen, O. W., Hansen, W.E., 1962. Irrigation Principles and  Practices. Utah State University, Logan, Utah.

BİTKİ KORUMA

4 ECTS Kredi

2. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

3 saat/hafta

Uygulama

2 saat/hafta

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Bitki Korumanın tarihçesi, kültür bitkilerinde ekonomik kayıplara neden olan hastalık etmenleri, böcekler, yabancı otlar, nematodlar ile diğer zararlıların genel olarak tanımı, bitkilerde meydana getirdikleri zararlar, cansız faktörler, hastalık-zararlı ile konukçu bitki arasındaki ilişkiler, bitki savunma mekanizmaları, hastalık ve zararlıların epidemiyolojisi, taşınma ve yayılma yolları ile mücadele yöntemleri hakkında genel bilgiler.

Dersin Kitabı

 • Çınar, A., Uygun, N. Bitki Koruma. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitapları
 • Kansu, İ.A., 1991. Genel Entomoloji, Kıvanç Basımevi, Ankara

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

4 ECTS Kredi

2. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği 

Akışkanlar mekaniğinin tanımı. Akışkan ve özelliklerinin tanıtımı. Basınç kavramı ve yüzeye gelen basınç kuvvetinin hesaplanması. Akım türleri, süreklilik denklemi ve akım oyunca enerji değişimi. Bernouilli denklemi ve hidrolik sürtünme. Sürtünmenin boru akışlarında hesaplanması. Açık kanal akışlarının özellikleri. Açık kanallarda sürtünme ve hız problemlerinin çözümü. Özgül enerji ve kritik derinlik, kanal taban eğimi ve alternatif akım derinlikleri. Açık kanal problemlerinin çözümü.

Ders Kitabı:

 • Akışkanlar mekaniği ve uygulamaları. Prof.Dr.Mehmet Tunç ÖZCAN.2006.ISBN 975-8561-59-6. NOBEL Kitapevi.Adana.
 • Fluid Mechanics by Victor L. Streeter and E. B. Wylie, McGraw-H,ll International Edition, 1994 ISBN 975-7860-22-0.
 • Sulama MühendisliğiT.Acatay.1996. Dokuzeylül Üniv. Vakfı Basımevi. İzmir.
 • Hidrolik. M.Ayyıldız. 1989. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları No:1106.Ankara
 • Akışkanlar mekaniği Cilt I,II,II ve IV. G.K.Batchelor. 1971.İstanbul Teknijk Üniv. Kütüphanesi. Sayı:849.İstanbul.
 • Sulamada Pompaj Tesisleri Cilt I,II ve III. Ercan Tezer. 1978.Çukurova Üniv. Ziraat fakültesi yayınları No:60. Adana

MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ

4 ECTS Kredi

2. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Birim sistemlerinin tanıtımı. Düzgün geometrik şekillerde alan ve hacim hesaplamaları. Skaler ve vektörel büyüklükler. Denge şartlarından üç kuvvet hali “Lami teoremi” uygulamaları. Newton yasaları. Kuvvet, moment, kuvvet çifti. Denge şartı. Varignon teoremi. Momentin tanımı Momentlerin hesaplanması. Kuvvet çiftinin tanıtımı, özelliklerin anlatımı ve hesaplanması. Ağırlık merkezinin bulunması. Taşıyıcı sistemler mesnetler, kirişler. Düzlem kafesler, düğüm noktaları denge yöntemi ile çubuk kuvvetlerinin bulunması. Basit makineler. Kaldıraçlar, sürtünmeli kaldıraç sistemleri ve verimlerinin hesaplanması. Makaralar ve palangalar ve diferansiyel makaralar. Sürtünmeli makaralarda Verim ve kayıp faktörlerinin hesaplanması. Eğik düzlem. Eğik düzlemin tanımı. Sürtünmeli eğik düzlem ve otoblokaj. Sürtünmeli eğik düzlemde verim. Eğik düzlemde mühendislik uygulamaları. Kamalar. Kamanın tanımı, kullanıldığı yerler otoblokaj. Kamalara ilişkin hesaplamalar. Vidalar, vidaların tanımı, kullanıldığı yerler otoblokaj. Vidalara ilişkin hesaplamalar. Düzgün doğrusal hareket ve dairesel hareket. Dinamik ve tanımı. Atalet kuvveti ve kitle. Dinamik denge hali. Atalet kuvvetinin hesabı. Doğrusal hareket yapan cismin dinamiği, için temel eşitlikler ve örnek hesaplamalar. Dairesel hareket yapan cismin dinamiği için temel eşitlikler ve örnek hesaplamalar. İş, güç ve enerji ve tanımları. Dinamik problemlerinin çözümü için iş-enerji yönteminin tanıtımı ve örnek çözümler.

Ders Kitabı

ÖLÇME SİSTEMLERİ ve KONTROL TEKNİĞİ

4 ECTS Kredi

2. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Ölçme, değerlendirme ve kontrol; tüm fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların temelidir. Ölçme tekniğinde boyutların birimlerle değerlendirilmesi, hata oranlarının saptanması ve ölçme sistematiğinin kurulması işlemlerin başlangıcını oluşturur. Bu nedenle SI birim sistemleri ve uygulamaları, ölçme sistemleri ve dinamik ölçme sistemlerinin temeli, ölçme sistemlerinde hatalar ve nedenleri, ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi, grafiksel eğri uyumu, temel elektriksel ölçmeler ve duyarlı elemanlar, ölçme sistemlerinin fonksiyonları ve kullanımı (strain gauge, recorder ve diğer data toplama değerlendirme sistemleri), algılayıcılar, algılama aralıkları ve duyarlılık, dönüştürücülere ilişkin temel uygulamalar, farklı algılayıcılar ve uygulamaları (basınç, sıcaklık, ısı, boyut, akış, ışık, ışınım, hareket ve titreşim, tork, güç vb.), kontrol sistemleri ve türleri, temel kavramlar ve tanımlar ile kontrol sistemlerinin yapısı ve kullanım alanları, sistemlerin davranış biçimleri ile endüstriyel kontrol sistemleri, çalışması ve uygulama örneklerini (P/PI/PD/PID) içerir. 

Ders Kitabı
 • Yüksel, İ. (1997). Otomatik Kontrol Sistem Dinamiği ve Denetim Sistemleri. Uludağ Üniversitesi, Bursa
 • Brugman, J.M. and Raay R.I. (1981) Introduction to Instrumentation and Control. Centrale School Voor Tuinbouwtechnieken Technologies Ede.
 • Genceli, O.F. (1995). Ölçme Tekniği. Birsen Yayınevi, İstanbul.
 • Gürdal, O. (2000). Algılayıcılar ve Dönüştürücüler. Nobel yayın Dağıtım, Ankara
 • Holman, J.P.(1989). Experimental Methods for Engineers. McGrow-Hill Book Company, New York.

GENETİK

4 ECTS Kredi

2. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Bu ders kapsamında Kalıtım, Değişim, Mendel’in temel ilkeleri, genotip ve fenotip ilişkileri, bağlantı (linkage), kantitaif karakterler, populasyon genetiği, kromozomların fiziksel ve kimyasal yapısı, gen kavramı, nokta mutasyonu, kromozom mutasyonları ve evrim, DNA ve nükleik asitler, DNA tamir mekanizması, DNA replikasyonu konularına değinilecektir.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • An Introduction to Genetic Analysis, Fifth Edition, Anthony J.F.Griffiths, Jeffrey H.Miller, David T. Suzuki, Richard C.Lewontin, William M.Gelbart.
 • Recombinant DNA, Watson, J.C and Thompson, W.F.

GIDA TEKNOLOJİSİ

4 ECTS Kredi

2. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Gıda Bölümü Öğretim Üyeleri

TARLA BİTKİLERİ

4 ECTS Kredi

2. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

3 saat/hafta

Uygulama

2 saat/hafta

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Bu ders, tahıllar (buğday, arpa, mısır, çeltik vb.), yemeklik tene baklagiller (nohut, mercimek, fasulye vb.) ve endüstri bitkilerinin (pamuk, soya, patates vb.), Dünya ve Türkiye’deki önemi, kökeni, taksonomisi, bitkisel özellikleri, iklim ve toprak istekleri, besin maddesi istekleri, gübrelenmesi, toprak hazırlığı ve ekimi, tarımı ve hasadı ve yöntemlerini içerir. Çayır ve meraların tarihçesi, alanı ve önemi, çayır ve mera yönetimi, çayır ve mera yönetiminin bitki fizyolojisi ve ekolojisi ile ilişkileri, otlatma yönetimi, mevsimi, yem tipine uygun hayvanla otlatma, otlatma sistemleri, mera durumu ve sınıflandırılması, çayırlardan yaralanma. Yem bitkileri ile ilgili genel bilgiler, yem bitkileri tarımının ülkemizdeki durumu ve sorunları, yem bitkileri tarımı, baklagil, buğdaygil ve diğer familyalardan önemli yem bitkilerinin bitkisel özellikleri ve yetiştirme teknikleri

Ders Kitabı

 • TÜKEL, T ve HATİPOĞLU, R., 2007 Çayır-Mera Amenajmanı
 • TOSUN, F. ve ALTIN, M., 1981 Çayır-Mera Yayla Kültürü ve Bunlardan Faydalanma Yöntemleri
 • GÜLCAN,H. ve ANLARSAL,A.E,., 2001 Yem bitkileri II (Baklagil yem bitkileri)
 • SAĞLAMTİMUR, T., TANSI, V. Ve BAYTEKİN H., 1988 Yembitkileri Yetiştirme
 • GÜLCAN,H. ve ANLARSAL,A. E, 2001.Yem bitkileri II (Baklagil yem bitkileri) 3.Baskı Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:5 Ders Kitapları Yayın No:A-3ı

İSTATİSTİK

4 ECTS Kredi

2. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Matematik Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Temel istatistik kavramlar ve notasyonlar, verilerin sınıflandırılması ve grafikler, yer ölçüleri, dağılış ölçüleri, kesikli ve sürekli olasılık dağılışları, güven aralıkları, hipotez testleri, khi-kare analizi, regresyon ve korelasyon analizi.

HAYVAN YETİŞTİRME ve BESLEME

4 ECTS Kredi

2. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Zootekni Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Giriş, hayvancılık türleri, damzılıkçı işletmeler, üretici işlemeler, damızlıkçılıkta seleksiyon, damızlıkçılıkta gerekli hayıtlar, objektif değerlendirmeler, subjektif değerlendirmeler, çeşitli verimlerin subjektif olarak belirlenmesi, çiftleştirme yöntemleri, yetiştirme işleri, büyütme, besleme, süt üretimi, et üretimi, yapağı ve tiftik üretimi, yumurta üretimi.

Ders Kitabı:
 • Düzgüneş, O., Eliçin, A. 1986. Hayvan Yetiştirme İlkeleri, Anakara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.
 • Jensen, M.E. (ed.), 1983. Design and Operation of Farm Irrigation Systems. ASAE, St. Joseph, Michigan 49085.

BAHÇE BİTKİLERİ

4 ECTS Kredi

2. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

3 saat/hafta

Uygulama

2 saat/hafta

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Bahçe bitkilerinin ülke ekonomisindeki yeri, beslenme açısından önemi, Bahçe bitkilerinde ekoloji (sıcaklık, nem, ışık, meyve ağaçları ve sebzelerin iklim istekleri, yer, yöney, toprak), biyolojik özellikler, Bahçe bitkilerinin fizyolojisi, çoğaltılması (generatif ve vegetatif çoğaltma), iklim istekleri,  Bahçe bitkilerinin sınıflandırılması, Bahçe tesisi, Bahçe ürünlerinin derime hazırlanması, muhafazası ve pazarlanması, Bahçe bitkileri tarımında büyümeyi düzenleyicilerden yararlanma konuları anlatılmaktadır.

Ders Kitabı

 • Genel Bahçe Bitkileri Kitabı, 1997. Prof. Dr. Y.Sabit Ağaoğlu, Prof. Dr. Hasan Çelik, Prof. Dr. Menşure Çelil, Prof. Dr. Yılmaz Fidan, Prof. Dr. Yücel Gülşen, Prof. Dr. Atila Günay, Prof. Dr. Nilgün Halloran, Prof. Dr. A.İlhami Köksal, Prof. Dr. Ruhsar Yanmaz. Ankara Üniv. Zir. Fak. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Yayınları No: 4

MALZEME BİLGİSİ

4 ECTS Kredi

2. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Malzemenin tanımı ve malzeme çeşitleri. Malzemenin fiziksel özellikleri; ısıl, elektrik ve ses özellikleri, özgül ağırlık ve yoğunluk, sertlik özelliği ve ölçülmesi, çekme, çentik darbe ve yorulma deneyleri, mukavemet, süneklik, sürünme ve tokluk özellikleri. Malzemenin yapısı. Atom yapısı. Kristaller, Alaşım. Demir alaşımları. Çelik Üretimi. Demir-Sementit alaşımı ve denge diyagramı. Alaşım elementlerinin çeliğin özellikleri etkisi, çelik çeşitleri ve kullanım yerleri. Dökme demirlerin çeşitleri ve kullanım yerleri. Çelik standartları. Çeliklerin ve dökme demirlerin kısa gösterimi. Isıl işlem ve sertleştirme. Korozyondan korunma. Bakır ve alaşımları. Alüminyum ve alaşımları. Plastikler. Seramik malzemeler ve sinterlenmiş malzemeler.

Ders Kitabı:

 • Prof. Dr. Yusuf ZEREN. Makina malzeme bilgisi.Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:87. Adana
 • Prof.Dr. Doğan ERDOĞAN. Makiana Malzeme Bilgisi Ank.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:913 Ankara.
 • Uygulamalı malzeme Seçimi. Kadir Tarım.1978. Pars matbaası. Ankara
 • Plastikler Dünyası. Hikmet Yaşar. 1992. TMMOb Makina Mühendisleri Odası Yayınları No: 142.ISBN 975-395-034-9 Arsu Ofset .Ankara

TERMODİNAMİK

4 ECTS Kredi

2. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Termodinamik Parametreler, Termodinamik Sistemler, Termodinamik İşlemler, Isı Ve İş, Termodinamik Denge. İdeal Gaz Eşitliği, Genel Gaz Eşitliği. Enerjinin Sakınımı Yasası, İç Enerji, Bir Durum Değişmesinde İşin Analitik İncelenmesi, Tersinir Ve Tersinmez Dönüşümler, Termodinamiğin Birinci Yasasının Analitik İncelenmesi. İsokarik Durum Değişmesi, İsobarik Durum Değişmes,İ İsotermal Durum Değişmesi, Adiyabatik Durum Değişmesi, Politropik Durum Değişmesi. Termodinamiğin İkinci Yasasının Teme Esasları, Kapalı Çevrimler, Çevrimlerde Termal Etkinlik Ve Soğutma Faktörü, Carnot Ve Ters Carnot Çevrimleri, Carnot Teoremi. Basit Tanımlamalar, Sıvıların Temel Özellikleri, Kuru Doymuş, Nemli Ve Kızgın Buharların Özellikleri, Buhar İşlemleri. Tek Ve Çok Aşamalı Kompresörler. Güç Çevrimleri, Soğutma Çevrimleri.

Ders Kitabı:
 • Yıldız, Y., (1992). Termodinamik. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:47, Ders Kitapları Yayın No: 10, Adana.
 • Ültanır, M.Ö., (1987). Termodinamik. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları:1023, Ders Kitabı: 296, Ankara.
 • Çengel, Y.A., M.A. Boles, 1996). Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik. Literatür Yayıncılık-Dağıtım-Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti., Çukuryurt Sokak, No: 6/3, Mecidiyeköy-İstanbul.

MUKAVEMET

4 ECTS Kredi

2. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Mukavemetin tanımı ve kapsamı, mukavemette cisimler, cisimlere etki eden kuvvetler, mukavemette bazı prensipler (katılaşma prensibi, ayırma prensibi, eşdeğerlik prensibi, birinci mertebe prensibi, süperpozisyon prensibi), gerilme ve gerilme türleri, çekme deneyi (tek eksenli gerilme hali) ve Hooke Kanunu, emniyet gerilmesi ve emniyet katsayısı, özağırlığın gerilme ve şekil değiştirmeye etkisi, eşit mukavemetli çubuklar, çekme ve basınçta hiperstatik sistemler, termik gerilmeler, Hooke Kanunun genel hali, birim hacim de ğişimi, basit kaymada Hooke Kanunu ve kayma modülü (Kayma şekil değiştirmesi), Elastisite Modülü (E), Kayma Modülü (G) ve Poisson Oranı ( ) arasındaki ilişki, ince cidarlı basınçlı kaplar, düşey yüklü kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları, gerilme analizi (bir eksenli gerilme hali, iki eksenli gerilme hali, kayma gerilmeli iki eksenli gerilme hali), düşey yüklü kirişlerde normal gerilmeler, düşey yüklü kirişler de kayma gerilmeleri.

Ders Kitabı

 • SAVCI, M., ÖZTÜRK, V., ARPACI, A. 1984. Mukavemet Problemleri. İstanbul.
 • İNAN, M., SÖNMEZ, F. 1980. Cisimlerin Mukavemeti. (S.TIMOSHENKO’dan çeviri), KİPAŞ Dağıtımcılık, Gümüşsuyu, İstanbul.
 • BAKİOĞLU, M., KADIOĞLU, N., ENGİN, H. 1991. Mukavemet Problemleri. Cilt I., Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Yayım No: 297, Teknik Dizi: 16, İstanbul.
 • KADIOĞLU, N., ENGİN, H. BAKİOĞLU, M., 1992. Mukavemet Problemleri. Cilt II., Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Yayım No: 180, Teknik Dizi: 6, İstanbul.

ENERJİ KAYNAKLARI ve KULLANIMI

4 ECTS Kredi

3. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Enerji ile ilgili genel tanımlamalar ve mevcut durum, enerji kaynakları ve tarımda uygulama alanları, enerji kaynağı olarak tarım ürünleri, tarım ürünlerinde enerji girdi/çıktıların belirlenmesi. Doğal enerji kaynaklarının genel tanımlanması, güneş enerjisi, temel kavramlar, yeryüzüne ulaşan güneş enerjisi miktarının belirlenmesi, toplaçlar ve ısıl analizleri, toplaçların tasarım esasları, güneş enerjisinin diğer uygulama alanları. Rüzgâr enerjisi tanımlar ve oluşumu, rüzgar makinelerinin tipleri ve esasları, jeotermal enerji kaynakları ve kullanımı, biyokütle enerjisi ve kullanım olanakları, hidrolik enerji ve çevrimler, elektrik enerjisi üretim yöntemleri ve tanımlanması.

Ders Kitabı
 • Yavuzcan, G. 1989. Tarımda Doğal Enerji Kaynakları. A.Ü.Z.F. Yay. no.549, Ankara.
 • Deriş, N.,1979. Güneş Enerjisi ( Sıcak su ile ısıtma tekniği ). Sermet Matbaası, İstanbul.
 • Kılıç, A., Öztürk, A. 1984. Güneş Işınımı ve Düz Toplayıcılar. SEGEM, Ankara.
 • Öztürk, H.H. 2008. Tarımda Enerji Kullanımı. ISBN:978-9944-0834. Adana.
 • Öztürk, H.H. 2007. Güneş Enerjisi ve Uygulamaları Ders Notları. Adana.
 • Öztürk, H.H. 2007. Yenilenebilir Enerji Kaynakları. Adana.

İÇTEN YANMALI MOTORLAR

4 ECTS Kredi

3. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

İçten yanmalı motorların tarihçesi, teorik esasları, yapısal özellikleri, sabit ve hareketli parçaları denetim organı parçaları, yakıt sistemi, elektrik sistemi, yağlanma ve soğutma sistemlerinin sorunları ve onarım yöntemleri, Motorlarda yeni gelişmeler

Ders kitabı

 • Sabancı, A.,1997. Termik Motorlar. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın No: 45/8, Adana.

ISI TRANSFERİ

4 ECTS Kredi

3. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Kondüksiyonla Isı Transferi: Kondüksiyon İçin Bazı Tanımlamalar (Kararlı Akışlı Tek Boyutlu Konddüksiyon), Tek Kat Düzlem Cisimlerde Kondüksiyonla Isı Transferi, Çok Katlı Düzlem Cisimlerde Kondüksiyonla Isı Transferi, Tek Kat Silindirik Cisimlerde Kondüksiyonla Isı Transferi, Çok Katlı Silindrik Cisimlerde Kondüksiyonla Isı Transferi, Tek Kat Küresel Cisimlerde Kondüksiyonla Isı Transferi, Çok Katlı Küresel Cisimlerde Kondüksiyonla Isı Transferi, Uzantılı Yüzeylerde (Kanatçıklarda) Kondüksiyonla Isı Transferi. Konveksiyonla Isı Transferi: Konveksiyonla Isı Transferinin Temel Esasları, Zorlanmış Konveksiyon, Düz Yüzeylerde Laminer Ve Türbülanslı Akış Koşullarında Konveksiyonla Isı Transferi, Borularda Laminer Ve Türbnülanslı Akış Koşullarında Konveksiyonla Isı Transferi. Radyasyonla Isı Transferi

Ders Kitabı
 • Yüncü, H., S. Kakaç, (1999). Temel Isı Transferi. Bilim Kitap Krtasiye Ltd. Şti., Kızılay-Ankara.

MAKİNA ELEMANLARI

4 ECTS Kredi

3. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Makine elemanlarının sınıflandırılması, makine konstrüksiyonunun esasları, mukavemet hesapları ve emniyet gerilmesinin hesaplanması. Kaynak lehim ve yapıştırma bağlantılarının tanıtımı ve hesaplama özellikleri. Bağlama ve hareket cıvataları tanıtımı ve hesaplama özellikleri. Kamalar ve pernolar tanıtımı ve hesaplama özellikleri. Kaymalı ve rulmanlı tanıtımı ve hesaplama özellikleri. Dişli çarklar, zincirler ve zincir dişlileri tanıtımı ve hesaplama özellikleri. Düz kayışlar, V- kayışlar tanıtımı ve hesaplama özellikleri. Yaylar tanıtımı ve hesaplama özellikleri.

Ders Kitabı

 • Makine Elemanları cilt I/II.Mustafa Akkurt. 2005. ISBN 975-511-036-4.Birsen Yayınevi.İstanbul
 • Makine Elemanları cilt I/II.Hikmet Rende. 2000. ISBN 975-7670-16-2.SEÇ Yayın Dağıtım İstanbul.
 • Makine Bilimi ve Elemanlar. Fatih C.Babalık, Kadir Çavdar.2004.Nobel Yayın Dağıtım.
 • Makine Elemanları Cilt I/II/II/IV/V/VI. Şefik Okday.1979.Kazmaz Matbaası. İstanbul.

HİDROLİK ve PNÖMATİK

4 ECTS Kredi

3. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

3 saat/hafta

Uygulama

2 saat/hafta

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Hidrolik ve pnömatiğin temel ilkeleri. Hidrolik akışkanlar ve Pnömatik akışkan havanın sınıflandırılması, sınıflandırma kriterleri, kullanım özellikleri. Hidrolik ve Pnömatik güç iletiminin sınıflandırılması. Hidrolik ve pnömatik güç iletim yöntemlerinin özelikleri ve hidrolik güç iletim yöntemlerinin şematik çözümü. Hidrolik ve pnömatik devre elemanlarının şematik gösterimleri. Hidrolik pompalar, sınıflandırılması ve genel özellikleri. Dişli pompalar, Pistonlu pompalar Paletli pompalar, özellikleri, yapısı, üretimdeki çeşitleri, kullanım yerleri ve hesap yöntemleri. Kompresörler, çeşitleri ve kullanım özellikleri Hidrolik ve pnömatik motorların sınıflandırılması ve genel özellikleri. Dişli motorlar ve Pistonlu motorların özellikleri, yapısı, üretimdeki çeşitleri, kullanım yerleri ve hesap yöntemleri. Hidrolik ve pnömatik lineer motorların (pistonlar) özellikleri, yapısı, kullanım yerleri ve hesap yöntemleri. Yönlendirme valfleri. Depo, hortum, boru ve ara elemanlarının sınıflandırılması, özellikleri, çeşitleri ve kullanım yerleri. Hidrolik ve pnömatik şema örneklerinin çözümlenmesi.

Ders Kitabı

 • Hidrolik Pnömatik.Mehmet Küçük. 2003.Milli Eğitim Bakanlığı yayınları:3819.ANKARA.
 • Endüstriyel Hidrolik Kontrol.Peter Rohner. Çev.ferit Erfan.1994.Milli Eğitim Bakanlığı yayınları:2711.ANKARA.
 • Endüstriyel Hidrolik.İsmail Karacan.1987.Teknik Eğitim Fakültesi Matbaası.Ankara.
 • Güç Hidroliği.Michael.J.Pinches, John G.Asby.Çev.erol Tuna.1994. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları:2705.ANKARA.

MEKANİK TEKNOLOJİ

4 ECTS Kredi

3. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Atelyelerde Çalışma İlkeleri, Atelyelerin Rasyonalizasyonu, İş ve İşçi Organizasyonu, Ölçme ve Markalama Aletleri, Takım ve İş Malzemeleri, El Araç-Gereçleri ve Bağlama Elemanları, Talaşsız İşleme Yöntemleri (Makaslama, Zımbalama, ….), Talaşlı Basit İşleme Yöntemleri (Eğeleme, Testereleme, Keskileme, Delme,….), Gelişmiş İş Tezgahları ile Talaşlı İşleme Yöntemleri (Matkap, Torna, Taşlama, Planya, Freze, CNC,….), Kaynak ve Lehim Teknolojileri, Döküm Tekniği.

Ders Kitabı:
 • Mekanik Teknoloji, Prof.Dr.Fahri Deligönül, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No:5, Adana, 1986.
 • Talaş Kaldırma Prensipleri-1, Doç.Dr.Yusuf Şahin, Nobel Yayın, Ankara, 2000
 • Talaş Kaldırma Prensipleri-2, Doç.Dr.Yusuf Şahin, Nobel Yayın, İstanbul, 2001
 • Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları (CNC),Prof.Dr.Mustafa Akkurt, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1996.

TOPRAK İŞLEME MAKİNALARI

4 ECTS Kredi

3. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

3 saat/hafta

Uygulama

2 saat/hafta

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Toprak Teknolojisi, Textür Ve Strüktür, Toprak Suyu Havası Ve Sıcaklığı, Toprağın Mekanik Özellikleri, Toprağın Kesilmesi, Parçalanması, Alet Ve Makinaların Dirençleri; Toprak İşlemenin Amacı Ve Ödevi, Çalışma Prensipleri; Kulaklı Pulluklar, Diskli Toprak İşleme Aletleri, Kuyruk Milinden Hareket Alan Toprak İşleme Makinaları (Toprak Frezeleri), Kültüvatörler, Dişli -Yaylı Dönen Tırmıklar, Tohum Yatağı Hazırlama Kombinasyonları, Toprağın Bastırılması (Merdane- Tapan), Özel Alet-Makinalar ( Dipkazan, Toprak Burgusu Ve Lister)

Ders Kitabı

 • Keçecioğlu, G., Gülsoylu, 2002. Toprak İşleme Makinaları. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:545, İzmir.
 • Dilmaç, M., 1984. Toprak İşleme Aletlerinin Teori, Hesap ve Konstrüksiyonu, TZDK Mesleki Yayınları, Yayın No:36, Zonguldak
 • Öztekin,S., Barut, Z. Bozdoğan, A.M., Bayat, A.,Özcan, M.T., Güzel, E., İnce, A., Yıldız, Y., 2006. Tarım Makineleri II. Nobel Kitabevi. Adana,

TARIM TRAKTÖRLERİ

4 ECTS Kredi

3. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

3 saat/hafta

Uygulama

2 saat/hafta

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Tarım traktörlerinin tarihçesi, sınıflandırılması, traktörün temel yapısı, elemanların sorunları ve onarım yöntemleri, tekerlek ve traktör mekaniği, traktör deneyleri,

Ders kitabı

 • Sabancı, A.,1997. Tarım Traktörleri. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın No: 46/A-9, Adana.

TARIMSAL ELEKTRİFİKASYON

4 ECTS Kredi

3. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Elektrifikasyonun önemi ve tanımlamalar, elektrifikasyon değerlendirmeleri, elektrik tesisatı, üretim dağıtım sistemleri, dış tesisat ve elemanları, transformatör, iletken tipleri ve uygun iletken seçimi. Tarımda uygulamalar; tarımsal işletmelerde iç tesisat şekilleri, aydınlatma tesisatları ve uygulamaları (bağlantı tipleri), ısıtıcılar, vantilatörler ve kontrol şekilleri, soğutma uygulamaları, depolar ve hesaplama yöntemleri, elektrikli çit düzenlemeleri ve uygulama alanları, elektrik motorları ve tarımda kullanım alanları, doğru akım (DC) motorları ve alternatif akım (AC) motorlarının kullanım alanları, uygun elektrik motoru seçimi, emniyet ve korunma sistemleri.

Ders Kitabı
 • Yavuzcan, G.,1992.Tarımsal Elektrifikasyon. A.Ü.Z.F. Yay. no.677, Ankara.
 • Yağcıoğlu, A.,1995. Tarımsal Elektrifikasyon. E.Ü.Z.F. Yay. İzmir.
 • Başçetinçelik, A.,Tezer, E.,1983.Tarımda Kullanılan Yapay Işık Kaynakları. Ç.Ü.Z.F. Yay. no.173 Adana.
 • Başçetinçelik, A.,1989. Tarımsal Elektrifikasyon Yardımcı Ders Tabloları.

SULAMA MEKANİZASYONU

4 ECTS Kredi

3. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Pompaj tesisi ve özellikleri, boru hatlarının düzenlenmesi, boru hatlarında yük kayıpları ve değişimi, boru tipleri, ekonomik boru çapı, pompaların teorik esasları, kıyaslama değerleri, karakteristik eğrileri, pompa deneyleri, tipleri ve özellikleri, kuvvet kaynakları, pompaj tesisleri, pompaların siparişinde hazırlık ve şartnameler, pompaj tesisleri ekonomisi.

Ders Kitabı
 • Tezer, E. 1978. Sulamada Pompaj Tesisleri I-II-III (Proje, Seçim ve İşletme Yöntemleri).Topraksu Yayınları, Ankara.
 • Özgür, C.,1964. Su Makinaları Dersleri. İTÜ Yayınları no.36.Berksoy Matbaası, İstanbul.
 • Gökelim, A.T., 1976. Pompalar. Birsen Kitabevi Yayınları, İstanbul.

BİYOLOJİK MALZEME BİLGİSİ

4 ECTS Kredi

3. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Fiziksel Özellikler (Şekil Ve Boyut Özellikleri: Pürüzlülük, Küresellik, İzdüşüm Alanı, Porozite, Hacim Ve Yoğunluk, Yüzey Alanı), Reolojinin Bazı Temel Kavramları, Reolojik Özellikler (Kuvvet-Deformasyon Davranışı, Elastik-Plastik Davranış, Visko-Elastik Davranış), Sıkıştırma Altında Cisimler Arasındaki Temas Gerilimi, Tarımsal Materyallerin Kuvvet Etkisi Altındaki Davranışı, Mekanik Zedelenmeler (Çarpma, Sıkıştırma Ve Titreşim Zedelenmeleri), Meyve Ve Sebzelerde Mekanik Hasat Uygulamaları

Ders Kitabı

 • Alayunt, F. N. Biyolojik Malzeme Bilgisi. 2000. E.Ü.Ziraat FakültesiYayınları No:541,İzmir.
 • Moser, E., Özgüven, F. 1996. Biyolojik Malzemenin Teknik Özellikleri II Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Notları,Adana.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

4 ECTS Kredi

3. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

3 saat/hafta

Uygulama

2 saat/hafta

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Bilgisayarın tanıtımı. Çizim programlarının tanıtımı. Çizim komutlarının tanıtımı ve örnek çizimler yaptırılması uygulamaları

Ders Kitabı

 • AutoCad ile çizim teknikleri ve Modelleme. Muammer Nalbant.1999. ISBN975-486-800-0. Beta basım yayım ve dağıtım A.Ş. İstanbul.
 • AutoCad 2002 . Fatih Süleyman Balık. ISBN No: 975-6574-27-5.Nobel Kitapevi.
 • AutoCad 2004 . Süleyman Yaldız.. ISBN No: 975-591-671-7.Nobel Kitapevi.

EKİM DİKİM ve BAKIM MAKİNALARI

4 ECTS Kredi

4. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

3 saat/hafta

Uygulama

2 saat/hafta

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Ekimle ilgili temel kavramlar, Ekim yöntemleri, Ekim makinalarının tarihsel gelişimi, Ekim makinalarının sınıflandırılması, Ekim makinalarında aranan teknik özellikler, Ekim makinalarının çalışma ilkeleri ve temel parçaları, Ekim makinalarında kuvvet analizi, Ekim makinalarına ilişkin ayarlar ve örnekler, Dikim makinaları, çalışma ilkeleri ve genel özellikleri, Fidan dikim, söküm ve çukur açma makinaları, çalışma ilkeleri ve genel özellikleri, Çapalar, boğaz doldurma aletleri, seyreltme makinaları, Gübreleme tekniği, gübrelerin özellikleri, Gübre dağıtma makinaları, çalışma ilkeleri ve parçaları.

Ders Kitabı

 • Önal İ., 2006. Ekim Bakım Gübreleme Makinaları. E.Ü. Yayınları, Ziraat Fakültesi Yayın No:490, İzmir.
 • Öztekin, S., Barut, Z.B., Bozdoğan, A.M., Bayat, A., Özcan, M.T., Güzel,E., İnce, A., Yıldız, Y., 2006 Tarım Makineleri II, Nobel Kitabevi, Adana.

ÜRÜN İŞLEME TEKNİĞİ

4 ECTS Kredi

4. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Tarımsal ürünlerin hasadından sonra, mamül hale gelene kadar tabi tutuldukları sınıflandırılma, temizlenme, taşınma, öğütülme, kurutulma gibi işlemlerin ilkeleri açıklanmakta ve bu amaçla kullanılan makinaların özellikleri ve işlevsel organları anlatılmaktadır

Ders Kitabı

 • Mutaf, E., 196l. Tohum Temizleme ve Sınıflandırma Makinaları. Ege Üniversitesi Matbaası, İZMİR, 148 S.
 • Ayık, M., 1995. Ürün Işleme Tekniği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No:1409, Ders Kitabı:407, Ankara.
 • Evcim, Ü., 1991. Tohum Temizleme ve Sınıflandırma Tekniği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No.500, Izmir.
 • Saldamlı, I.; Saldamlı, E., 1990. Gıda Endüstrisi Makinaları, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü,     Ders Kitabı, Ankara
 • Ülger, P., 1985. Ürün Işleme Ilkeleri ve Makinaları, TZDK, Mesleki Yayınları, Yayın No.37, Ankara.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

4 ECTS Kredi

4. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Sürdürülebilir Tarımın tanımı, amaçları, dünyadaki yeri ve gelişimi, sürdürülebilir tarımın ilkeleri, ekolojik açıdan sürdürülebilirlik, sosyal açıdan sürdürülebilirlik, ekonomik açıdan sürdürülebilirlik, sürdürülebilir tarım sistemleri, düşük girdili tarımsal üretim sistemleri, organik tarım, alternatif tarım, permakültür, agroekolojik tarım, doğal tarım, korumalı tarım, tüm tarım sistemleri, biodinamik tarım, Sürdürülebilir tarıma uygun mekanizasyon uygulamaları, toprak işleme, ekim, sürdürülebilir tarıma uygun mekanizasyon uygulamaları, bakım, hasat, sürdürülebilir tarıma uygun işletme örneklerinin incelenmesi.

Ders Kitabı

 • Kirişçi, V., Keskin, M., Say, S.M., Keskin, S.G., 1999.  Hassas Tarım Uygulamaları, Nobel Kitabevi, Ankara.
 • Mason, J., 2004. Sustainable Agriculture,  CSIRO Publishing, Australia.

SERA MEKANİZASYONU

4 ECTS Kredi

4. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Sera yapılarının genel tanıtımı, seralarda çevre kontrol ilkeleri, ısı akış ve enerji dengesi, seralarda ısı kaybının belirlenmesi, ısı tüketimi, havalandırma ve serinletme sistemleri, enerji korunumu ve kullanılan malzemelerin tanıtımı, ısı perdeleri özellikleri ve uygulama örnekleri, seralarda alternatif enerji kaynaklarının kullanımı (güneş, jeotermal, endüstriyel atıklar, vb.), alışılagelen ısıtma sistemleri ile ekonomik karşılaştırmalar, düşük sıcaklıklı ısıtma sistemleri ve uygulamaları, seralarda otomasyon uygulamaları, yatırım maliyet analizleri.

Ders Kitabı
 • Başçetinçelik, A., Öztürk, H.H., 1996. Seralarda Isıtma. Temav Yayınları No:1, Ankara
 • Merva, G.E. and Smucker, A.J.M. 1995. Physical Principles of The Plant Biosystem. ASAE
 • Monteith, J.L. 1975. Vegetation and The Atmosphere. Academic Press.
 • Öztürk, H.H., Başçetinçelik, A. 2002. Seralarda Havalandırma. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayın No: 227. ISBN:975-8629-15-8.
 • Öztürk, H.H., Başçetinçelik, A. 2002. Isı Depolama Tekniği. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayın No: 230. ISBN:975-8629-17-4.

BİTKİ KORUMA MAKİNALARI

4 ECTS Kredi

4. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

3 saat/hafta

Uygulama

2 saat/hafta

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Tarım ilaçlarının özellikleri ve etki biçimleri, damla oluşumu ve damla karakteristikleri, Tarla pülverizatörleri, Bahçe pülverizatörleri,  Püskürtme memeleri, pompalar, depolar ve püskürtme memeleri bağlantı düzenleri, Granül uygulama Makinaları, Sisleme cihazları, tohum ilaçlama Makinaları, ilaçlama Makinaları, Elektrostatik püskürtme metotları, pülverizatör bakım ve seçimi

Ders Kitabı

 • ZEREN, Yusuf., BAYAT, Ali.. Tarımsal Savaş Mekanizasyonu Ders Kitabı Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın No.27. (351)S. Adana, 1995

TARIM MAKİNALARI TASARIMI I

4 ECTS Kredi

4. Yıl-Güz

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Tasarım yöntemleri. Tasarım ilkeleri. Ürün yaşam döngüsü kavramı. Makine tasarımı ve tasarımda mekanik ilkeler. (Kaynak, dövme, Soğuk şekillendirme, Döküm, talaşlı imalat, cıvata bağlantıları, yataklama ve sac ve profillerde şekillendirme kuralları.) Tasarımın montaj ve taşıma yönünden incelenmesi ve özellikleri. Tasarımın ekonomik analizi.

Ders Kitabı:

 • Makine Tasarımı ve Şekillendirme Tekniği.İsmail Cürgül. Hülya Yetiştiren, Tamer Sınmaz çelik.Birsen Yayınevi. İstanbul.
 • Tarımsal Makinelerin İlkeleri ve Projeleme Esasları. Poyraz Ülger. Atatürk Üniversitesi Yayınları No.605. 1982.Erzurum.
 • Makine Elemanları Tasarımı.Ahmet çetin Can. Birsen yayınevi. İstanbul.

HASAT HARMAN MAKİNALARI

4 ECTS Kredi

4. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Ders kapsamında, özellikle tarla bitkilerinin hasat ve harmanlama ilkeleri ve bu amaçla kullanılan makinaların çalışma prensipleri anlatılmakta ve işlevsel organları tanıtılmaktadır. Ayrıca meyve hasadı konusunda bilgi verilmektedir.

Ders Kitabı

 • Evcim, Ü.,1996. Hasat Makinaları. Basılmamış Ders Notları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makınaları Bölümü. İzmir
 • Mutaf, E., 1976. Tarım Alet ve Makinaları Ders Notu. Cilt 2. Ege  Üniv. Zir. Fak. Tar. Mek. Bölümü. Bornova/İZMİR
 • Mutaf, E., Hasat ve Harman Vasitaları. Yayınlanmamış Ders  Teksiri. Ege Üniv. Ziraat Fak. Tar. Mek. Bölümü. İZMİR.
 • Ülger, P., 982. Tarımsal Makinaların İlkeleri ve Projeleme  Esasları. Atatürk Üniversitesi Yayınları Yayın No: 605. ERZURUM.

HAYVANSAL ÜRETİMDE MEKANİZASYON

4 ECTS Kredi

4. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

1 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

2 saat/hafta

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği 

Kaba yem mekanizasyonu: Makaslama etkili ve döner tip ot biçme makineleri, namlu hasat makineleri, ot tırmıkları, çarpmalı silaj makineleri, çarpmalı çift kıyıcılı silaj makineleri, hassas kıyıcılı silaj makineleri, sıra ürünleri hasat başlıklı silaj makineleri, otomatik boşaltmalı silaj taşıma arabaları, silo doldurma ve boşaltma sistemleri (kule ve hendek tipi silolar), balya makineleri (yüksek basınçlı prizmatik ve silindirik balya makineleri), balya toplama-yükleme-taşıma makineleri. Kesif (karma yem) yem mekanizasyonu: Kırma öğürme makineleri (değirmenler), diskli değirmenler, silindirik değirmenler, çekiçli değirmenler, dozajlama düzenleri, karıştırma düzenleri, ulaştırma düzenleri(Bantlı, kovalı, helezonlu, sonsuz zincirli ve pnömatik ulaştırma düzenleri). Süt sağım makineleri: sağım makinelerinin temel prensipleri, sağım makinesi tipleri, sağım makinelerinin konstrüksiyon özellikleri, sağım makinelerinin temel organları, sağım salonları (tandem, balık kılçığı ve dairesel tip sağım salonları). Gübre eldesi ve depolama sistemleri: Barınak temizleme sistemleri, katı ve sıvı gübre eldesi ve depolanmasında kullanılan sistemler ve özellikleri. Diğer mekanizasyon ekipmanları: Otomatik yem dağıtıcıları (büyükbaş, küçükbaş hayvanlar ve kanatlılar için), otomatik suluklar (Büyük baş, küçük baş hayvanlar ve kanatlılar için).

Ders Kitabı
 • Yıldız, Y., Karaca, C., Dağtekin, M., 2008. Hayvancılıkta Mekanizasyon. Hasat Yayıncılık. ISBN 978-975-8377-68-8
 • Yıldız, Y. 2002. Hayvan Barınaklarında Çevre Denetimi. Adana

ERGONOMİ ve İŞ GÜVENLİĞİ

4 ECTS Kredi

4. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Gelişen teknoloji ve insan – makine ortam arası ilişkilerinin geliştirilmesi. İş ortamında insanın temel özellikleri, makine ve ortam özellikleri, korunma yöntemleri

Ders kitabı:

 • Sabancı, A., 1999. Ergonomi. Baki Kitapevi, 593(S), Adana

TARIM MAKİNALARI İŞLETMECİLİĞİ ve PLANLAMA

4 ECTS Kredi

4. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Türkiye’nin Genel Tarımsal Karakteristikleri, Tarımsal Mekanizasyon Durumu, Türkiye’nin Mekanizasyon Düzeyi Ve Dünyayla Kıyaslanması. Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliği Ve Planlama İle İlgili Standart Tanım Ve Kavramlar  Ekonomik Performans (Makina Performansı, Güç Performansı, Sürücü Performansı,Kapasite Ve Etkinlik Değerler). Gider Tahmin Yöntemleri (Satınalma Bedelleri, Sabit Giderler, İşletme Giderleri, Dolaylı Makina Giderleri). Çeki Etkinliği, Güç Büyüklüğü Ve Traktör Seçimi, Tarım Makinaları İş Genişliği Seçimi, Kiralama Veya Satınalma Karar Kriterleri.

Ders Kitabı

 • Sabancı, A., Özgüven, F. 1986. Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliği, Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Yayını No:67,Adana.
 • Sındır, K.O. 1999. Tarımda Makine Seçimi ve Ortak Kullanım Modelleri. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlığı, Yayın No:110, Ankara.
 • Evcim, Ü., 1990. Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliği ve Planlaması Veri Tabanı, E.Ü.Z.F. Yayın No:495, Bornova, İzmir.
 • Whitney, B., 1988. Choosing and Using Farm Machines. Longman Scientific and Technical Longman Group. 411 pages.
 • Işık, A., 1998. Tarımsal Mekanizasyon Planlaması (Basılmamış Ders Notu).

ARAŞTIRMA ve DENEME METOTLARI

4 ECTS Kredi

4. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Araştırmaların tasarlanmasında ve denemelerin kurulmasında dikkate alınacak ilkeler, deneme deseni seçimi, araştırma sonuçlarının yorumlanması, varyans analiz ilkelerinin açıklanması, tesadüf parselleri deneme deseninin esasları ve uygulanması, tesadüf blokları deneme deseninin esasları ve uygulanması, faktöryel deneme deseninin esasları ve uygulanması, bölünmüş parseller deneme deseninin esasları ve uygulanması, ortalamaların karşılaştırılması ve sonuçların yorumlanması, kovaryans analizi ve sonuçların yorumlanması, bütün başlıklar altında tarımsal mekanizasyon konularıyla ilişkili örnekleme ve çözümlemeler.

DEPOLAMA TEKNİĞİ

4 ECTS Kredi

4. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

TARIM MAKİNALARI TASARIMI II

4 ECTS Kredi

4. Yıl-Bahar

Lisans

Zorunlu

 

Teorik

2 saat/hafta

 

2 saat/hafta

Uygulama

 

Türkçe

 

Laboratuvar

 

 

Dersi veren Öğretim Üyesi: Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Amacı ve İçeriği

Tarım makinelerinin tasarım ilkeleri. Tarım makinelerinde tasarım örnekleri. Tarım makinelerine ait bir örnek tasarım projesi hazırlanması.

Ders Kitabı

 • Makine Tasarımı ve Şekillendirme Tekniği.İsmail Cürgül. Hülya Yetiştiren, Tamer Sınmaz çelik.Birsen Yayınevi. İstanbul.
 • Tarımsal Makinelerin İlkeleri ve Projeleme Esasları. Poyraz Ülger. Atatürk Üniversitesi Yayınları No.605. 1982.Erzurum.

 
"));